Nyt om webprøverne


I juleferien har vi forbedret og justeret på webprøverne. Det betyder bl.a., at de elever, der har brug for ekstra støtte, nu vil kunne åbne alle læsetekster som pdf'er. Vi har også sammenholdt webprøverne med de nyeste opgavesæt og omsætningstabeller fra UVM, og i den forbindelse er der foretaget mindre ændringer. 

 

Derudover optræder alle prøvesæt nu i en mere enkel listevisning, der giver lærer og elev direkte adgang til de relevante prøvesæt.


Webprøver til engelsk

Webprøver til engelsk består af prøvesæt, der er udformet, så de svarer til de sæt, som Undervisningsministeriet udarbejder til de skriftlige prøver i engelsk i 9. og 10. klasse. Der er udarbejdet tre prøvesæt til 8. klasse, ti prøvesæt til 9. klasse og fem prøvesæt til 10. klasse. 

Prøverne til 8. og 9. klasse består af fire dele:

  • Listening comprehension
  • Reading comprehension
  • Language use
  • Free writing

Prøverne til 10. klasse består af to dele:

  • Language use
  • Free writing


Webprøver til engelsk er et digitalt materiale. Lærer og elever får adgang via UNI-Login.

Forfatterne

Catherine Watson
Seminarielærer i engelsk, lærebogsforfatter og uddannelseskonsulent i NGO'en Axis.

 

 

 

 

Jette Brinkel Rosenberg
Engelsk- og fransklærer gennem mange år. Tidligere forlagsredaktør, nu lærebogsforfatter, kursusinstruktør og freelance redaktør.

 

 

 

 

 

Andre prøvematerialer til engelsk

Gyldendals små opslagsbøger - Engelsk

Close-up

Undervisningsministeriet

Vejledning til prøverne i faget engelsk (2016)

Forenklede fælles mål (2014)